کلام نور
  • طلب‌ العلم‌ فريضة علي‌ كل‌ مسلم‌ فاطلبوا العلم‌ من‌ مظانه‌ واقتبسوه‌ من‌ اهله

  • انا مدينة الحكمة [مدينة العلم] وعلي‌ بن‌ ابي‌ طالب‌ بابها؛ ولن‌ توتي‌ المدينة الا من‌ قبل‌ الباب‌

  • ايها الناس‌ ! اعلموا ان‌ كمال‌ الدين‌ طلب‌ العلم‌ والعمل‌ به‌... والعلم‌ مخزون‌ عند اهله‌ وقد امرتم‌ بطلبه‌ من‌ اهله‌ فاطلبوه‌

  • يا كميل‌ ! لا تاخذ الا عنا تكن‌ منا

  • شرقا وغربا، فلا تجدان‌ علما صحيحا الا شيئا خرج‌ من‌ عندنا اهل‌ البيت

  • في‌ قول‌ الله‌ عز وجل‌: فلينظر الانسان‌ الي‌ طعامه‌ قال‌: قلت‌: ما طعامه‌؟ قال‌: علمه‌ الذي‌ ياخذه‌ عمن‌ ياخذه

  • كل‌ ما لم‌ يخرج‌ من‌ هذا البيت‌ فهو باطل

مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ در کتب مقدّس اهل کتاب – محمّد ضیاء توحیدی

مشروعیت یا عدم مشروعیت جنگ در  کتب مقدّس اهل کتاب

درآمد
پژوهنده محترم درباره تاریخ جنگ در عهد جدید و عهد قدیم و تناقض های موجود بین این دو عهد و تردیدهای موجود در باره صحّت متون عهد قدیم و عهد جدید سخن گفته است و کوشیده است موضع گیری عالمان مسیحی را در مقابل متونی که خبر از جنگ های انبیا و قتل عام های مکرّر دارد آشکار سازد که این مهم خود متضمّن نتایج بسیار مهم و اساسی در باره وحیانی بودن و یا نبودن کتب مقدّس مسیحیان است .

 

مقدّمه
از نگاه مسیحیان، گستره مفهوم جنگ از عداوت مار با خداوند در باغ عدن۱  آغاز و تا کارزار نهایی میان خیر و شر۲  ادامه خواهد یافت.۳ امّا سخن در این است که آیا پس از ظهور مسیح و پیش از وقوع جنگ نهایی میان خیر و شر که در کتاب مقدّس پیشگویی شده است، جنگ مجاز خواهد بود یا خیر. صلح‏طلبان از یک سو و طرفداران جنگ، قیام و مبارزه از دیگر سو، هر کدام به نوعی از کتاب مقدّس به عنوان مدرک اعتقاد خویش بهره می‏جویند. موافقان جنگ معمولاً با استناد به عهد عتیق آن را تکلیفی الهی می‏شمارند؛ این در حالی است که مخالفان، با استناد به فقراتی از عهد جدید هر گونه جنگ افروزی و یا حتی مقاومت را محکوم می‏دانند. از همین رو بررسی جنگ در کتاب مقدّس به عنوان مرجع الهیاتی مشترک میان تمام فرقه‏های مسیحی از اهمیت خاصی برخوردار می‏باشد. بررسی الهیاتی این مفهوم می‏بایست در دو بخش جداگانه صورت پذیرد زیرا عهد عتیق و عهد جدید از این نظر دارای تفاوتی قابل توجّه می‏باشند. از این رو ما نیز هر یک از این دو مجموعه را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار خواهیم داد .

جنگ در عهد عتیق
عهد عتیق تاریخ روابط خدا با اسرائیل است، تاریخی که سرتاسر آن جنگ است. در این تاریخ می‏توان حوادثی را یافت که در آنها خداوند (البته از نگاه اهل کتاب) مشوّق خونین ترین جنگها تلقی شده است. ۴ اولین جنگ در کتاب مقدّس از سوی حضرت ابراهیم۷صورت می‏گیرد، جنگی ناخواسته که به منظور نجات برادر  زاده خویش جناب لوط صورت می‏پذیرد.۵ امّا با ظهور حضرت موسی۷، به زودی جنگ از مفهومی دفاعی خارج گردیده و به عنوان تکلیفی الهی، در کتاب مقدّس مطرح می‏گردد. اولین جنگ بنی‏اسرائیل به رهبری حضرت موسی۷با معجزه آن جناب به نفع بنی‏اسرائیل رقم می‏خورد و این قوم بی‏آنکه با لشکر فرعون درگیر شوند از چنگ آنان رهایی می‏یابند. ۶
امّا از این پس، بنی‏اسرائیل به جنگ با اقوام مختلف بر می‏خیزند؛ جنگهایی که معمولاً با برتری آنان همراه است. در طول زعامت حضرت موسی۷و پس از ایشان در زمان حضرت یوشع۷، جنگهای زیادی در می‏گیرد؛ جنگ با عمالیقیان، کنعانیان، اموریان، مدیانیان، اقوام هفتگانه و … .

 


امّا نکته‏ ای که توجّه بسیاری از منتقدان را در پی داشته است، قتل عام‏هایی است که در این جنگها به دستور خداوند! صورت می‏پذیرد. کتاب مقدّس، قتل عام‏های فراوانی را گزارش می‏نماید. به مواردی چند از این گزارشها خواهیم پرداخت :

۱٫ سرزمین حشبون
حضرت موسی۷تصمیم می‏گیرد تا با بنی‏اسرائیل از سرزمین حشبون عبور نماید. به همین منظور قاصدانی را نزد پادشاه آن مرز و بوم فرستاده و از وی اجازه عبور می‏طلبد. سیحون که پادشاه این منطقه بود از پذیرش این خواسته امتناع نمود. پس از این واقعه، بنی اسرائیل به رهبری حضرت موسی۷به آن سرزمین حمله‏ور شده و آن را به تصرّف خویش در می‏آورند. گزارش کتاب مقدّس از برخورد بنی‏اسرائیل حیرت‏انگیز است. آنان تمامی شهرهای آن سرزمین را فتح کرده و تمام مردم را از مرد و زن، بزرگ و کوچک، قتل عام می‏نمایند و حتی یک نفر را زنده نمی‏گذارند.۷

۲٫ مدیانیان
بنی‏اسرائیل پس از حمله به مدیان، تمامی مردان را از دم شمشیر می‏گذرانند. آنان پس از این کشتار، زنان و کودکان را به اسیری می‏گیرند و هنگام مراجعت تمامی شهرهای آنان را آتش می‏زنند. پس از بازگشت سپاه بنی‏اسرائیل، حضرت موسی۷با دیدن زنان اسیر خشمگین می‏شود و سرداران لشکر را توبیخ می‏نماید که چرا تمام زنها را زنده نگاه داشتید؟ بنی‏اسرائیل به دستور حضرت موسی۷تمام اسیران را قتل عام می‏نمایند و تنها دختران باکره را زنده نگاه می‏دارند.۸

۳٫ سرزمین باشان
بنی‏اسرائیل در جنگ با مردم این سرزمین موفّق به فتح آن می‏شوند. آنان شصت شهر این منطقه را تصرّف می‏نمایند و به دستور خداوند ، تمامی این شهرها را با ساکنان آن از بین می‏برند و حتی به اطفال آنان نیز رحم نمی‏نمایند .۹
۴٫ اریحا، لبنه، عای، مقیده و …
پس از حضرت موسی۷، نیز این کشتارها ادامه می‏یابد و بنی‏اسرائیل باز هم به نسل کشی‏های خویش ادامه می‏دهند و پس از فتح هر شهر تمام ساکنان آن را قتل عام می‏نمایند. گزارش جنگ های بنی‏اسرائیل که (طبق گزارش کتاب مقدس) به رهبری حضرت یوشع۷صورت می‏پذیرد، در کتاب یوشع ذکر شده است.۱۰ نکته قابل توجّه آن است که طبق گزارش کتاب مقدّس تمامی این جنگها به دستور خداوند صورت می‏پذیرد و آنان موظّف به نسل کشی و قتل عام مردم سرزمین های فتح شده می‏شوند؛ سرزمینهایی که گاه دارای جمعیت بسیار زیاد می‏باشند.
چنانکه در کتاب تثنیه آمده است، بنی اسرائیل از سوی خداوند مأمور می‏شوند تا با سرزمین هایی که حاضر به خدمت به آنان و پرداخت جزیه نیستند نبرد نمایند. آنان می‏بایست مردان را کشته و زنان و اطفال را به اسارت در آورند. البته ترحم به کودکان و زنان در مورد مردم چند منطقه مجاز نیست:
امّا از شهرهای این امّت هایی که یهوه خدایت تو را به ملکیت می‏دهد هیچ ذی نفس را زنده مگذار بلکه ایشان را یعنی حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را چنانکه یهوه خدایت تو را امر فرموده است، بالکل هلاک ساز .۱۱
تعداد مردم این مناطق به طور مشخص ذکر نشده است امّا به طور اختصار در مورد آنان آمده است که از بنی‏اسرائیل بیشتر بوده‏اند.۱۲ از طرفی با مراجعه به کتاب اعداد می‏توان دریافت که تنها تعداد جنگجویان بنی اسرائیل، بیش از ششصد هزار نفر بوده است.۱۳بدون شک قومی که تعداد جنگجویان آنها ششصد هزار نفر بوده است دارای جمعیتی چند میلیونی باید بوده باشند.
بر همین اساس، می‏توان به عظمت اقوامی که بنی اسرائیل موظّف به قتل عام آنان شده‏اند پی برد، چه اینکه تعداد آنها از بنی اسرائیل نیز بیشتر بوده است .

توجیه الهیاتی این جنگها
چنانکه پیشتر اشاره نمودیم، مفهوم جنگ از نگاه اهل کتاب، از عداوت مار با خداوند در باغ عدن آغاز می‏شود. از این پس انسان هایی که به تبعیت از شیطان می‏پردازند نیز به نوبه خویش در مقابل خداوند می‏ایستند. تمامی جنگهای بنی اسرائیل با اقوام مختلف بر همین اساس و در همین چهارچوب قابل درک خواهد بود. پرستندگان بتها و حتی تمامی کسانی که در مقابل بنی‏اسرائیل مقاومت می‏نمایند، در مقابل خداوند ایستاده‏اند و به دشمنی با او پرداخته‏اند. بنابر این جنگ با این ملّتها در حکم جنگ با دشمنان خداوند خواهد بود.۱۴
جنگ در عهد جدید
در عهد جدید، می‏توان دو نگاه کاملاً متفاوت را نسبت به جنگ و جهاد یافت. از یک سو، حضرت مسیح۷از پطرس می‏خواهد که شمشیر خود را غلاف کند ،۱۵ به حواریون خود می‏آموزد که با شریر مقاومت نکنند بلکه رخساره دیگر خود را به سوی او برگردانند۱۶و می‏فرماید: خوش به حال صلح کنندگان زیرا ایشان پسران خدا خوانده می‏شوند .۱۷
امّا از دیگر سو، آن حضرت با شدّت تمام به مخالفت با رذایل می‏پردازد، به عنوان مثال ریاکاران را نکوهش می‏کند،۱۸ با تازیانه‏ای از ریسمان، حیوانات (و شاید مردم) را از هیکل بیرون می‏نماید۱۹ و حتی از شاگردان خویش می‏خواهد که به هر شکل ممکن، اقدام به تهیه شمشیر بنمایند .۲۰ ۲۱ گذشته از این طبق پیش بینی‏های کتاب مکاشفه، در آخر الزمان دجال ظهور خواهد کرد و جنگ بزرگی میان پیروان او و نیروهای الهی روی خواهد داد :
و دیدم که از دهان اژدها و از دهان وحش و از دهان نبی کاذب، سه روح خبیث چون وزغها بیرون می‎آیند زیرا که آنها ارواح دیوها هستند که معجزات ظاهر می‎سازند و بر پادشاهان تمام ربع مسکون خروج می‎کنند تا ایشان را برای جنگ آن روز عظیم خدای قادر مطلق فراهم آورند … و ایشان را به موضعی که آن را در عبرانی حارمجدون می‎خوانند فراهم آوردند .۲۲
این جنگ با پیروزی حضرت مسیح۷به پایان خواهد رسید:

ایشان با برّه جنگ خواهند نمود و بره بر ایشان غالب خواهد آمد زیرا که او رب الأرباب و پادشاه پادشاهان است و آنانی نیز که با وی هستند که خوانده شده و برگزیده و امینند . ۲۳
بنابر این جنگ مسیح در آخر الزمان از دیدگاه مسیحیان مسلّم تلقّی می‏شود .

یک سؤال الهیاتی و پاسخ های مسیحیان در طول تاریخ
نگاه متفاوت بخش های عهد جدید به مسأله جنگ، این سؤال الهیاتی را فراروی مسیحیان قرار می‏دهد که آیا پیش از وقوع جنگ نهایی ، نبرد با مخالفان جایز است؟ از گذشته تا به امروز پاسخ های مختلفی از سوی مسیحیان ارائه شده است .
به نظر می‏رسد که کلیسای نخستین جزء مخالفان جنگ و حتی هر گونه مبارزه بوده‏اند و شاید بتوان آنان را به یک معنی صلح طلب دانست. با این حال باید توجّه داشت که مسیحیت نخستین، اقلیتی رنجدیده با دل مشغولی های خاص خویش بود. بنابر این جنگ برای این اقلیت زخم خورده کاری غیر عاقلانه به نظر می‏رسید . آری، تنها پس از گرایش حاکمان به آیین مسیحیت، مسأله جنگ به عنوان یک دل مشغولی، میان مسیحیان مطرح گردید. در این زمان بود که قدیس آگوستین این سؤال را مطرح ساخت که آیا مسیحیان می‏توانند بدون آنکه مرتکب گناه گردند، جنگ افروزی نمایند.؟ ۲۴ پاسخ قدیس آگوستین به این سؤال مثبت بود. از نگاه وی به کار گرفتن خشونت تا آنجایی که در خدمت اهداف مقدّس باشد، مجاز است . ۲۵
این پاسخ به زودی از مقبولیتی عام و فراگیر در میان رهبران مسیحی برخوردار گردید.
کلیسای غرب لاتینی، با تأیید نظریه آگوستین استفاده از خشونت را تجویز کرد. رهبران مسیحی به زودی به سرکوب مخالفان پرداختند و کار به جایی رسید که به قول یک نویسنده مسیحی، كلیسای شكنجه شده تبدیل به کلیسایی شكنجه‌گر شده بود.۲۶ در همین راستا پاپ “اوربان دوم” جنگ به نام مسیح را تجویز نمود و حتی پاپ “اینوسنت سوم” جنگ علیه همنوعان مسیحی را مجاز شمرد.۲۷

فقراتی از عهد جدید که جنگ و نبرد مسلحانه را تجویز می‏نماید
ریشه‏های الهیاتی دیدگاه موافقان مبارزه مسلحانه را می‏توان در بخشهایی از انجیلها و در سخنان حضرت مسیح۷یافت :
گمان مبرید كه آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بگذارم نیامده‌ام تا سلامتی بگذارم بلكه شمشیر را . ۲۸
آیا گمان می‌برید كه من آمده‌ام تا سلامتی بر زمین بخشم نی بلكه به شما می‌گویم تفریق را زیرا بعد از این پنج نفر كه در یك خانه باشند دو از سه و سه از دو جدا خواهند شد . ۲۹
حتی مسیح در شب آخر از حواریون خواست تا شمشیر تهیه كنند امّا حواریون به كلام مسیح بی‌توجّهی كردند و فرمان وی را اجابت نكردند :
پس به ایشان گفت: لیكن الان هر كه كیسه دارد آن را بردارد و همچنین توشه دان را و كسی كه شمشیر ندارد جامه ی خود را فروخته آن را بخرد… گفتند: ای خداوند اینك دو شمشیر . به ایشان گفت : كافی است .۳۰
با تأمّل در سخنان مسیح می‌توان دریافت كه آن حضرت نیز اگر شرایط را مساعد می‌دید و می‌توانست با سلاطین فاسد و كاهنان ریاكار یهود مقابله كند به جنگ و مبارزه روی می‌آورد امّا پس از آنكه بی‌مهری یاران خویش را دید از این مسئله صرف نظر كرد. البته جای این پرسش باقی می‏ماند که آیا حضرت مسیح۷، تنها مبارزه با ظالمان را تجویز فرمود یا آنکه قتل عام تمام مخالفان را مجاز شمرد؟ آیا این پاسخ آرنو ۳۱ كه در سؤال از کشتار کودکان اظهار داشت:
آری همه را بكشید خدا بندگان خوب خود را باز خواهد شناخت! ۳۲
از نگاه مسیح قابل قبول بوده است؟
به هر روی، رهبران مسیحی در طول سالیان متمادی زعامت خویش، فرمان جنگهای خونباری را صادر نموده‏اند؛ جنگهایی که صفحاتی تاریک را در تاریخ بشریت رقم زده است .۳۳ ۳۴

دیدگاه مخالفان جنگ
برخی از منتقدان کتاب مقدّس با اعتقاد به ناعادلانه بودن مجازاتهای مقرّر از یک سو و زیر پا گذاشته شدن اصول اخلاقی در جنگها از سوی دیگر، در الهی بودن برخی از این دستورات و به تبع آن در اعتبار کتاب مقدّس، تردید نموده‏اند. به اعتقاد این گروه، بعضی از رسوم عهد عتیق بسیار ابتدایی یا وحشیانه و بی رحمانه است و تضاد عمیقی با اخلاقیات عهد جدید دارد. ۳۵ البته باید توجّه داشت که کشتارهای ذکر شده در کتاب مقدّس حتی برای سنتی ترین مسیحیان نیز به مسأله‏ای حل نشده تبدیل شده است. جایگاه خشونت در عهد عتیق آنچنان غیر قابل قبول است که پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کنونی مسیحیت کاتولیک با شگفت آور خواندن این دستورات از آنها به عنوان داستان هایی وحشتناک یاد می‎کند.
جنگهای عهد عتیق؛ واقعیت یا افسانه؟
مسلمانان با تکیه بر عقل و وجدان و با استناد به منابع اسلامی، هر گونه قتل عام مخالفان از سوی پیامبران الهی را مردود می‏شمارند و ساحت خداوند را از چنین فرمانهایی منزه می‏شمارند، برخی از اندیشمندان مسیحی نیز در مورد گزارشات کتاب مقدّس از این جنگها تردیدهای جدّی داشته و دارند. هانس کونگ، الهی‏دان و متکلّم برجسته مسیحی با رد این گزارشها، ضمن اشاره به این نکته که گزارشات مربوط به این جنگها قرنها بعد نگاشته شده است، علّت جعل این داستانها و افزودن آنها به کتاب مقدّس را آن می‏داند که یهودیان می‏خواسته‏اند از این طریق به نوعی مخالفانشان را ارعاب نمایند . وی همچنین با اتکا به مستندات تاریخی بیان می‏دارد که هیچ شاهدی در دست نیست که ثابت کند پادشاهی اسرائیل، تمام جمعیت یک شهر را از بین برده باشد. داستانهایی همانند داستان ایلیای نبی۳۶ نیز قرنها بعد نگاشته شده است و نمی‏توان وثاقت تاریخی آن را اثبات کرد.۳۷

محکوم کردن قتل عام و کشتار مخالفان از سوی کلیسای کاتولیک
امروزه کلیسای کاتولیک که خود روزی رهبری کشتارهای مخوف را تحت لوای دین بر عهده داشته است، نظرگاهی متفاوت را اتخاذ نموده است. به همین دلیل، شورای دوم واتیکان نگرشی کاملاً متفاوت را نسبت به جنگ اتخاذ نمود. در این شورا کشتار دسته جمعی و قتل عام به خاطر مخالفت آن با شریعت اخلاقی محکوم گردید.۳۸ البته روشن نیست که غیر اخلاقی خواندن قتل عام ( با وجود گزارشهای مکرّر قتل عام در کتاب مقدّس) به معنی خرده گیری بر تعالیم کتاب مقدّس است و یا باید به نوعی، نفی واقعی بودن این داستانها تلقّی گردد؟!

 

۱- پیدایش ۳: ۱ و ۱۴ – ۱۵
۲- مکاشفه ۱۲: ۹ ؛ ۲۰: ۹ – ۱۰
۳- New Catholic Encyclopedia,  Gale, 2003, 2nd ed.  vol.14, p.634
4- اخلاق در شش دین جهان، ص ۳۸۷٫
۵- پیدایش ۱۴: ۵ – ۱۶
۶- خروج، باب ۱۴
۷- تثنیه ۲: ۳۱ – ۳۴
۸- اعداد ۳۱: ۷ – ۱۸
۹- تثنیه ۳: ۱ – ۶
۱۰- ر.ک: یوشع ۶: ۲۱، ۸: ۲۶، ۱۰: ۲۸ و ۳۰ و ۳۲ و …
۱۱- تثنیه ۲۰: ۱۶ – ۱۷
۱۲- تثنیه ۷: ۱
۱۳- اعداد ۱: ۴۵ – ۴۶
۱۴- ibid, p.634
15- متی ۲۶: ۵۲
۱۶- متی ۵: ۳۹
۱۷- متی ۵: ۹
۱۸- متی ۲۳: ۱۳ – ۱۵
۱۹- یوحنا ۲: ۱۳ – ۱۷
۲۰- لوقا ۲۲: ۳۶ – ۳۸
۲۱- منسکی، ورنر و دیگران؛ پیشین؛ ص ۳۸۸
۲۲- مکاشفه ۱۶: ۱۳ – ۱۶
۲۳- مکاشفه ۱۷: ۱۴
۲۴ – Peter Byrne and Leslie Houlden (eds.), Companion Encyclopedia of Theology, (Taylor & Francis e-Library, 2003, 2nd ed.), p.716
25- دین و اخلاق از نگاه هانس کونگ ، ص۳۲۲٫
۲۶- مسیحیت و بدعتها، ص ۱۳۴ – ۱۳۵٫
۲۷- قنبری، حسن؛ پیشین؛ ص ۳۲۲
۲۸- متی ۱۰: ۳۴
۲۹- لوقا ۱۲: ۵۱ – ۵۲
۳۰- لوقا ۲۲: ۳۶ – ۳۸
۳۱ – Arnaud. نماینده پاپ و سردار لشکر صلیبی.
۳۲- درباره‎ی مفهوم انجیلها ، ص۱۵۹٫
۳۳- تاریخ تفکر مسیحی ، ص۳۱۲ – ۳۱۳٫
۳۴- به عنوان نمونه ر.ک: جنگهای صلیبی ، ص ۹۱ و تاریخ جنگهای صلیبی، ج ۳، ص ۱۴۹ -۱۵۰٫
۳۵- علم تفسیر کتاب مقدس در مذهب پروتستان ، ص۹۰٫
۳۶- اول پادشاهان، بابهای ۱۸ و ۱۹٫
۳۷- قنبری، حسن؛ پیشین؛ ص ۳۲۱٫
۳۸-  New Catholic Encyclopedia, vol.14, p.641.

 
 

– بیئل، تیموتی لوی، جنگهای صلیبی، سهیل سمی، انتشارات ققنوس، چاپ اول، ۱۳۸۵ ه ش.
– رام، برنارد، علم تفسیر کتاب مقدس در مذهب پروتستان، ترجمه آرمان رشدی، شورای کلیساهای جماعت ربانی، بی‎تا.
– رانسیمان، استیون، تاریخ جنگهای صلیبی، منوچهر كاشف، شركت انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ اول،  ۱۳۸۴ ه ش.
– قنبری، حسن، دین و اخلاق از نگاه هانس کونگ، انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب، چاپ اول، ۱۳۸۸‏ش .
– گریدی، جوان. ا، مسیحیت و بدعتها، موسسه فرهنگی طه، ۱۳۷۷ه‏ش.  
– لین، تونی، تاریخ تفکر مسیحی، ترجمه روبرت آسریان، انتشارات فرزان، چاپ اول، ۱۳۸۰ه‏ش.
– منسکی، ورنر و دیگران، اخلاق در شش دین جهان، ترجمه محمّد حسین وقار، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ۱۳۷۸ه‏ش.
– ولف، کری، درباره‎ی مفهوم انجیلها، ترجمه محمّد قاضی، انتشارات امیر کبیر، ۱۳۴۸ه‏ش.  

 

 

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.